top of page

Om oss

TOTAL LÖSNINGAR AV HÖGSTA KVALITET

På Fårbo Mekaniska utvecklas vi tillsammans med våra kunder, så att vi kan erbjuda helhetslösningar som matcher de behov som finns. Genom ständig expansion och nyinvesteringar ligger vi alltid i framkant.

Vi har under de senaste åren utökat vår produktionsyta till totalt 4800 kvadratmeter. Vi har byggt ut godsmottagningen med 200 kvadratmeter för lagerhållning av våra kunders produkter fram till leverans. Idag har vi också en separat fräsavdelning på 300 kvadratmeter. Vi investerar ständigt i nya maskiner och automationsutrustning.

Dessa satsningar gör vi för att kunna erbjuda en kvalitet och en leveransprecision av bästa märke. Samtidigt har vi på Fårbo Mekaniska kvar den familjära stämningen, där våra medarbetare trivs tillsammans och arbetar mot samma mål. Vi-känslan är, och kommer alltid att vara, företagets främsta resurs.

Välkommen till din kvalitetspartner!

Om oss: About

Historia

Fårbo Mekaniska startades 1988 och togs över i nuvarande regi 2005 av Roger Berggren. Med hans långa branscherfarenhet och nytänkande idéer har han expanderat verksamheten med både nya produkter och kunder. Verkstads lokaler har succesivt byggts ut då nya maskiner investerats och personal har anställts. Årsskiftet 2018-2019 har företaget 40 anställda.

Om oss: Text
bottom of page